Sociale identiteit

Wat is een sociale identiteit? Sociale identiteit is de zoektocht naar het antwoord op de vraag ‘Wie ben ik? ‘.

Volgens Tajfel; Sociale identiteit is dat deel van het zelfconcept dat afgeleid is van iemands groepslidmaatschap; groepen waartoe je behoort zijn niet extern maar worden geïnternaliseerd en bepalen mede iemands identiteit.

De inzichten zijn niet compleet, elk heeft plus- en minpunten. Lidmaatschap in groep heeft geresulteerd in Sociale Identiteitstheorie (SIT) en Self-categorisatietheorie(SCT);

  • Sociale Identiteitstheorie - vooral gericht op de psychologische basis van intergroep-relaties en conflicten
  • Self-Categorisatie – gericht op de rol van sociale categorisatieprocessen in de formatie van een groep/perceptie en gedrag.