Verschil sociale identiteit en self-categorisatie

Sociale identiteitstheorie is vooral gefocust op het bereiken van een positieve sociale identiteit bereiken. De hoogte van de status van de groep speelt hierbij een belangrijke factor, net als de doordringbaarheid van groepsgrenzen en geldigheid en stabiliteit van groepsrelaties.

De self-categorisatie theorie vooral gefocust op het veranderen van de sociale identiteit. Belangrijke factoren die hierbij een rol spelen zijn sociale identiteit, self-categorization, depersonalization en saillantheid.

Sociale identiteitstheorie en Self-categorisatie theorie in de praktijk

De sociale identiteitstheorie is gefocust op het begrijpen, uitleggen en het voorspellen van;

intergroup gedrag, gericht op verbetering intergroup relaties, intra-intergroup gedrag in en tussen teams / organisaties.

Terwijl de self-categoriesatie theorie in de praktijk meer gefocust is op het begrijpen van onderliggende individuele cognitieve en motivationele processen zoals;

Identificatie met een team/organisatie, leiderschap, motivatie en betrokkenheid.