Strategie

Wat is strategie? De definitie van strategie is :

‘Strategie gaat om het omgaan van de toekomstplannen op lange termijn binnen een organisatie. Ook worden hierbij alternatieven opgesteld mocht de toekomst uitkomsten anders dan verwacht zijn. Door je goed te oriënteren op de toekomst kan de voorspelling zo goed mogelijk uitgevoerd worden. Strategie gaat daarnaast ook om risico, bij het plannen van de strategie moet er ook gekeken worden hoe groot de kans is dat iets gebeurd. Naast al deze planning is het natuurlijk ook van belang dat er een bepaalde strategische fit aanwezig is.’

Kortom, strategie heeft betrekking op de gehele organisatie en wordt gevormd vanuit vragen vanuit elke laag vanuit de organisatie. Strategie heeft een specifiek doel, zorgt voor een extern referentiepunt, een voordeel, een beslissing en voor vaardigheden. 

Strategische planning binnen een organisatie

Strategische planning is het proces waarbij de organisatie zijn organisatiebronnen en acties onderneemt om haar strategische doelen te behalen. Dit wordt ook wel een businessplan genoemd.

Een businessplan of een strategische planning is dus een feite een samenhang van intenties en verschijningen in de externe omgeving. Zodra er alleen maar gewerkt wordt met intenties kom je als organisatie niet bij je gerealiseerde strategie uit maar bij de gewenste strategie. Echter zal er eerder de gerealiseerde strategie nageleefd worden dan de gewenste strategie.

Extern en intern assessment voor een bedrijfsstrategie

De externe factoren die bij het opstellen van een bedrijfsstrategie van belang zijn, is over het algemeen erg breed. Alles wat ook maar invloed kan hebben op de beslissing hoort erbij. Zoals de overheid, internationale handel, concurrentie etc. Ze resulteren uiteindelijk in kansen en bedreigingen.

Interne sterktes en zwaktes zijn direct gerelateerd aan bronnen en capabilities.